2010-1-10 :17:00 4_: , =)))
_: ,
: _, ?
_: , ..... ...
_: ,
: _, ...
_: ,
: _, ...
: _,
_: , ..
_: ,
_: ,
: _, ...
: _, ?)
: _, ...
: _, ...
:
_: ,
-:
_: ,
: _, ?)
: _, ...)
: _, ...
-: -, ? ))
_: ,
-:
  *   ...
-:
  *   , ...)
: ,
  *   ...)))))))0
: @@@, )
hohol: @@@, !
CheGuevara.: @@@, .
-: CheGuevara., ))))))
@@@: !
: @@@, ..
@@@: , !!
@@@: , !
@@@: hohol, !)) !))
  *   ...)
  * _  ... ...
: @@@, ?
  *   ...))
  * _ 
-: -, ? ?
hohol: @@@, =) =0
_: triksi,
hohol: triksi, !
CheGuevara.: triksi, ,))
triksi: )
triksi: _, )))
@@@: , ! ?
-: triksi, ))
hohol: \\\\
: : , , )))
@@@: triksi, !
_: hohol,
  * CheGuevara.  ()
: ) ))
triksi: CheGuevara., )) ))
_: ,
triksi: hohol, )))) !
  *   ........
hohol: _, ! ,
  * _  ..??
triksi: -, @@@, ))
  *   )
_: hohol, ...
  *   ...
  * _ 
-: , ! , ?
  * _ 
hohol: triksi, =)
: -, ...),))
  *   ...
hohol: triksi, ?
: ))))
triksi: hohol, )))! ?.. ?
-: , ? )))
triksi: hohol, , ))
  *   triksi ...))
hohol: _, =))) .
  * CheGuevara.  ...
: triksi, ) )) ))))
: triksi,
  * triksi  ... ))
  * _ 
triksi: , )))
hohol: triksi, ! . . 12 , .
  *   triksi, ))
_: hohol, .... ...
: ,, ...))
_: -,
-: _, )))
  * triksi  .. , )))
: )))
hohol: _, ........ !
: triksi, ?))
hohol: _,