2010-1-8


2010-1-8


Doc: , ?
Zloy_s@bak: ...... ...
_RADUGA: @, ..
: ,
_RADUGA: , !!
: ,
Zloy_s@bak: triksi, ... ... .... )
: (__*__) 8=== (__*__) 8=== (__*__) 8===
  * CheloveC  ......
Johnny: killed_heart, , ?
: PUMA, . . . .
Johnny: !!!!
-: @, )).......))) ... )))
lonely_she-wolf:
  * lonely_she-wolf 
-: CheloveC, .))) ..... ,)
Sazerlend: NeZn@KoMk@,
_:
_: http://echats.ru/city/index.php---- -----------http://echats.ru/city/in dex.php---------------http://echats .ru/city/index.php---------------ht tp://echats.ru/city/index.php------ ---------http://echats.ru/city/inde x.php---------------http://echats.r u/city/index.php---------------http ://echats.ru/city/index.php-------- -------http://echats.ru/city/index. php---------------http://echats.ru/ city/index.php---------------http:/ /echats.ru/city/index.php---------- -----http://echats.ru/city/index.ph p---------------
triksi:
triksi: lonely_she-wolf, ))...
triksi: , .. ...
: lonely_she-wolf, ?? .
: -, ...
OTMO: -, )))
lonely_she-wolf: __,
People(one): lonely_she-wolf,
: ...
lonely_she-wolf: People(one), ..??
triksi: ..
CheloveC: Shur, !)))) ! ! !))))
Shur: triksi, !!!!!..
Shur: triksi, ... ..... ... )))
CheloveC: Shur, !))))) ! ???
Satinka: !
  * SKYFire) 
-: , ..
: -,
  * CheloveC  : !!!!
_: !!!! !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!!! !!!!!! !!!!!! !!!! !!!!! !!!! !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!!! !!!!!! !!!!!! !!!! !!!!! !!!! !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!!!
_: !!!! !!! !!!! !!!!! !!! !!! !!!! !!! !!!! !!!!! !!! !!! !!!! !!! !!!! !!!!! !!! !!! !!!! !!! !!!! !!!!! !!! !!! !!!! !!! !!!! !!!!!
_:
-:
serega_yaltinec: ... ..
serega_yaltinec: , !
serega_yaltinec: ??
: http://murl.kz/MiPU ))
lonely_she-wolf: Nile,
lonely_she-wolf: ,
: ...-..., ))
: ,
:
lonely_she-wolf:
:
Shur: lonely_she-wolf, )))))..... )))
: , )
:
triksi: LUCIA,
: triksi, )
: ....)
Satinka: , ...:)!..
triksi: , ...
__: Satinka,
: 0:00 : 1 2 3 4 5
: 1:00 : 1 2 3 4 5 6 7
: 2:00 : 1 2 3
: 3:00 : 1
: 4:00 : 1
: 5:00 : 1
: 6:00 : 1 2
: 7:00 : 1
: 8:00 : 1 2
: 9:00 : 1
: 10:00 : 1 2
: 11:00 : 1 2
: 12:00 : 1
: 13:00 : 1 2
: 14:00 : 1 2 3 4 5 6
: 15:00 : 1 2 3
: 16:00 : 1 2 3
: 17:00 : 1 2 3
: 18:00 : 1 2 3
: 19:00 : 1 2 3
: 20:00 : 1 2
: 21:00 : 1 2 3
: 22:00 : 1 2 3
: 23:00 : 1 2 3